• Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: đ

Các sản phẩm khác

phomai sợi

210,000 đ

220,000 đ

Khoai tây bỉ

95,000 đ

110,000 đ

Lườn ngỗng nga xông khói

149,000 đ

169,000 đ

Xúc xích

95,000 đ

105,000 đ

Sủi cảo

90,000 đ

100,000 đ

Lạp xưởng Tây Bắc

350,000 đ

400,000 đ

Bò cuốn lá lốt

160,000 đ

200,000 đ

Dồi sụn

150,000 đ

160,000 đ

Gà nguyên con ủ muối

160,000 đ

170,000 đ

Tai heo ủ muối

190,000 đ

200,000 đ

Chân gà ủ muối

100,000 đ

120,000 đ