• Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: đ

Thịt bò nhập khẩu

Dẻ sườn bò

390,000 đ

420,000 đ

Ba chỉ bò

180,000 đ

250,000 đ

Thăn ngoại bò Hokubee

750,000 đ

790,000 đ

Bắp hoa bò

130,000 đ

170,000 đ

Bắp lõi hoa (lõi rùa)

290,000 đ

360,000 đ

Lõi vai bò

250,000 đ

320,000 đ

Thăn nội bò

đ

đ

Đuôi bò

160,000 đ

180,000 đ

Gầu bò

240,000 đ

250,000 đ

Xườn bò có xương

400,000 đ

450,000 đ

Gù hoa bò

260,000 đ

280,000 đ

Lõi thăn bò

125,000 đ

185,000 đ