• Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: đ

Thịt gà nhập khẩu

Tỏi gà

100,000 đ

105,000 đ

ĐÙI GÓC TƯ

95,000 đ

100,000 đ

Cánh gà khúc giữa

120,000 đ

130,000 đ

Chân gà

100,000 đ

120,000 đ

Sụn gối gà

225,000 đ

250,000 đ

Chân gà rút xương

140,000 đ

150,000 đ

Gà nguyên con

105,000 đ

120,000 đ

Cánh gà

90,000 đ

125,000 đ

Sụn ức gà

145,000 đ

150,000 đ