• Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: đ

Các sản phẩm khác

phomai sợi

200,000 đ

210,000 đ

Khoai tây bỉ

95,000 đ

210,000 đ

Lườn ngỗng nga xông khói

170,000 đ

200,000 đ

Xúc xích

75,000 đ

85,000 đ

Sủi cảo

130,000 đ

145,000 đ

Lạp xưởng Tây Bắc

0 đ

0 đ

Bò cuốn lá lốt

190,000 đ

200,000 đ

Dồi sụn

150,000 đ

160,000 đ

Gà nguyên con ủ muối

150,000 đ

160,000 đ

Tai heo ủ muối

180,000 đ

200,000 đ

Chân gà ủ muối

110,000 đ

120,000 đ