• Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: đ

Thịt bò nhập khẩu

Dẻ sườn bò

350,000 đ

370,000 đ

Ba chỉ bò

230,000 đ

250,000 đ

Thăn ngoại bò Hokubee

770,000 đ

790,000 đ

Bắp hoa bò

150,000 đ

170,000 đ

Bắp lõi hoa

355,000 đ

360,000 đ

Lõi vai bò

300,000 đ

320,000 đ

Thăn nội bò

đ

đ

Đuôi bò

đ

đ

Gầu bò

235,000 đ

245,000 đ

Xườn bò có xương

380,000 đ

385,000 đ

Gù hoa bò

230,000 đ

235,000 đ

Lõi thăn bò

180,000 đ

185,000 đ