• Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: đ

Thịt gà nhập khẩu

Tỏi gà

95,000 đ

100,000 đ

ĐÙI GÓC TƯ

95,000 đ

100,000 đ

Cánh gà khúc giữa

120,000 đ

130,000 đ

Chân gà

75,000 đ

80,000 đ

Sụn gối gà

170,000 đ

180,000 đ

Chân gà rút xương

115,000 đ

130,000 đ

Gà nguyên con

đ

đ

Cánh gà

115,000 đ

125,000 đ

Sụn ức gà

145,000 đ

150,000 đ