• Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: đ

Sản phẩm & dịch vụ

Sụn heo

135,000 đ

155,000 đ

Móng giò heo

85,000 đ

105,000 đ

Tim heo

100,000 đ

115,000 đ

Khoanh giò heo

160,000 đ

175,000 đ

Sườn cotlet heo

125,000 đ

140,000 đ

Lưỡi heo

99,000 đ

110,000 đ

Ba chỉ heo

140,000 đ

150,000 đ

Sườn cánh buồm heo

120,000 đ

150,000 đ

Tai heo

125,000 đ

150,000 đ

Lõi thăn bò

125,000 đ

185,000 đ

Gù hoa bò

260,000 đ

280,000 đ

Xườn bò có xương

400,000 đ

450,000 đ